Η διαδρομή ξεκίνησε.
Ο προορισμός της, είναι ένα καλύτερο μέλλον για το Προάστιό μας.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να τη διανύσουμε μαζί.
Για να κάνουμε, όλοι μαζί, το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού ένα Προάστιο Πρότυπο.