ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30.1.2019 συζητήθηκε το θέμα της κατασκευής Ανισόπεδου Κόμβου (ΑΚ) Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου αυτού. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος από μια σειρά από παρεμβάσεις στη Λ. Κηφισίας οι οποίες είχαν σχεδιαστεί προ του 2004 για την απελευθέρωση της κίνησης των οχημάτων. Στην περιοχή μας είχαν προταθεί 3 κόμβοι και συγκεκριμένα του ΦΑΡΟΥ, του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ και της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ. Από αυτούς υλοποιήθηκε μόνο του Φάρου. Πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο ήρθε προς συζήτηση το θέμα του ΑΚ Αγ. Βαρβάρας, αλλά επειδή δεν είχε περάσει από τα θεσμικά όργανα των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Επιτροπή Διαβούλευσης αναβλήθηκε και ήρθε προς συζήτηση τώρα. Αξίζει όμως να δούμε το θέμα γιατί πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο του οποίου η υλοποίηση επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων του Π. Ψυχικού και Νέου Ψυχικού. Εκ προοιμίου αναφέρω ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ότι η κατασκευή του θα επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο Προάστιο μας. Εμείς ως δημοτική παράταξη μελετήσαμε το θέμα και έχοντας στην ομάδα μας τον Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Ζερβό, οποίος είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με Master στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, τοποθετηθήκαμε με εμπεριστατωμένες θέσεις κατά του εν λόγω έργου. Καταρχήν τονίσαμε ότι το σημαντικότερο ζητούμενο είναι οι επιπτώσεις που θα επιφέρει ένα τέτοιο έργο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του Δήμου. Για το λόγο αυτό τονίσαμε στη Δημοτική Αρχή ότι κακώς έλαβε και πλήρωσε Τεχνική Έκθεση από Συγκοινωνιολόγο και όχι από Περιβαλλοντολόγο που θα ήταν το λογικό! Επιπλέον επισημάναμε (7) αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Επιγραμματικά αναφέρω: Ότι δεν πρόκειται για κόμβο αλλά απλά για υπογειοποίηση της αριστερής στροφής από Εθν. Αντιστάσεως προς τη Λ. Κηφισίας. Μη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής της Κηφισίας. Δυσχερής κυκλοφοριακή ροή στην Εθν. Αντιστάσεως. Μετατροπή τμήματος 170 μ της οδού Μαραθωνοδρόμου από τοπικό δρόμο σε κύρια αστική λεωφόρο. Επιβάρυνση με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους των ιδιοκτησιών της οδού Μαραθωνοδρόμου λόγω μετατροπής τμήματος της σε τμήμα της Λ. Κηφισίας. Επιβάρυνση όλου του Προαστίου λόγω μεταφοράς όγκου της κυκλοφορίας οχημάτων σε άλλες εξόδους προς την Κηφισίας. Περιορισμός εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων του Δήμου μας. Για όλα τα παραπάνω τονίσαμε ότι αξιολογούμε τον προτεινόμενο κόμβο ως κακή λύση ή ορθότερα ως μη λύση. Τέλος θα ήθελα να σταθώ και σε ένα ακόμα σημείο το οποίο και έθιξα κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο είναι σοβαρό και δείχνει τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων από τη Δημοτική Αρχή. Η Περιφέρεια είχε θέσει ως χρονικό σημείο την 15η Ιανουαρίου για να εκφράσουν οι Δήμοι τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου θέματος. Ο Δήμος Χαλανδρίου έλαβε απόφαση εντός του χρονικού ορίου. Ο δικός μας Δήμος ήταν πάλι εκπρόθεσμος. Στο ερώτημα που έθεσα στη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα γιατί δεν προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εμπρόθεσμα δεν έλαβα απάντηση. Ανέφερα μάλιστα ότι ένας από τους λόγους που το ΣτΕ το 2001 είχε απορρίψει την Αίτηση Αναστολής κατασκευής του εν λόγω Κόμβου ήταν ότι οι Δήμοι γνωμοδότησαν μετά την τασσόμενη προθεσμία από τη Διοίκηση. Πάντα καθυστερημένα σε όλα τα θέματα. Ακόμα και στα πιο σοβαρά.

Ανισόπεδος Κόμβος Αγ. Βαρβάρας – Μια σημαντική απόφαση