ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Νέο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Δήμο μας! Η πρώτη υπόσχεση γίνεται πραγματικότητα! Νέοι άνθρωποι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης! Πρόεδρος: ΚΛΑΙΡΗ ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Όλοι με αξιόλογα βιογραφικά!