ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Καθηγητής Θεολογίας. Υπήρξε τα 6 τελευταία χρόνια διευθυντής στο Γυµνάσιο Φιλοθέης , καθώς και ∆ιευθυντής για 2 χρόνια στο Γυµνάσιο Ψυχικού. Για 3 χρόνια υποδιευθυντής στο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, όπου για 25 χρόνια υπήρξε και η Οργανική του θέση. Μέλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Φιλοθέης Ψυχικού εδώ και 20 χρόνια. Έχει διατελέσει γραµµατέας και µέλος για 8 χρόνια της ΑΤ ΕΛΜΕ Β Αθήνας στο διοικητικό Συµβούλιο µε την ψήφο των εκπαιδευτικών. Αιρετό µέλος του Συµβουλίου Επιλογής ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων το 2011-15.