ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O Γεράσιµος Μαζαράκης είναι ένας γνωστός αυτοδιοικητικό που εκλέχθηκε για πρώτη φορά δηµοτικός σύµβουλος το 1998, δίνοντας το παρόν σε όλα τα µέτωπα και τις προσπάθειες για την προστασία της ποιότητας ζωής και της φυσιογνωµίας του ∆ήµου. Επανεξελέγη δηµοτικός σύµβουλος το 2010 και µέχρι και σήµερα υπηρέτησε τον ∆ήµο µας από διάφορες θέσεις ευθύνης και συγκεκριµένα: διετέλεσε Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής ∆ιακυβέρνησης και αναπληρωτής ∆ηµάρχου από το 2012 µέχρι τo 2014, Πρόεδρος του Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΟΚΑΠΑ) από το 2014 µέχρι το 2017και εξαρχής µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού και Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ∆ηµοτικού Ωδείου Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς και εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος αρµόδιος για την διενέργεια των ∆ηµοτικών, Περιφερειακών και Ευρωεκλογών της 26ης Μάϊου 2019. Είναι δικηγόρος Αθηνών και πατέρας µιας κόρης.