μαλαμη μαρλη

μαρλη μαλαμη

βιογραφικο

∆ικηγόρος LL.M παρ’ Αρείω Πάγω Υπ. ∆ιδάκτορας Νοµικής τ. Πρόεδρος Κοινότητας Π. Ψυχικού

Η Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάµη, είναι 33 ετών, έγγαµη και µητέρα ενός κοριτσιού πέντε ετών.Αποφοίτησε από τη Νοµική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. το 2011 και ακολούθως έλαβε δύο µεταπτυχιακούς τίτλους από την ίδια Σχολή στο Ποινικό και Ουσιαστικό ∆ίκαιο και στην Εγκληµατολογία, ενώ πλέον είναι Υποψήφια ∆ιδάκτορας Νοµικής στο ∆.Π.Θ. Είναι ∆ικηγόρος LL.M. παρ’ Αρείω Πάγω και από το 2015 διατηρεί δικό της ∆ικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα είναι Αν. Καθηγήτρια Ποινικού ∆ικαίου στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και καθηγήτρια Νοµικών Μαθηµάτων στα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου. Μιλάει αγγλικά και γερµανικά. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 εκλέχτηκε Κοινοτικός Σύµβουλος Ψυχικού. Τη διετία 2021-2022 ήταν Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχικού και από τον Οκτώβριο του 2022 Πρόεδρος της Κοινότητας Ψυχικού.

επικοινωνια

6948261196