ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος γεννήθηκε το1997 στην Αθήνα και έλαβε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα σχολεία του Νέου Ψυχικού.

Πανεπιστηµιακές σπουδές και Master, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στη Σχολή Εφαρµοσµένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Τώρα εργάζεται στο τµήµα Μικροβιολογίας του Αττικού Νοσοκοµείου Αθηνών.

Είχε λάβει µέρος πάλι στις εκλογές µε τον συνδυασµό “Προάστιο Πρότυπο” του κυρίου ∆ηµήτρη Γαλάνη ως Υποψήφιος Σύµβουλος Τοπικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού. Ως νεαρός δηµότης του προαστίου µας θέλει να συµβάλει και αυτός στις λύσεις των προβληµάτων της γειτονίας µας , την βελτίωση της καθηµερινότητας µα και την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων που περιµένουµε στον ∆ήµο µας.

Το µέλλον του Προαστίου είναι στα χέρια µας και θα το διαµορφώσουµε εµείς µε την συµµετοχή και την ψήφο µας.