ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χρήστος Παπασιδέρης είναι Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος, µε διδακτορικό από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στην Αγγειοχειρουργική & ΕνδαγγειακέςΤεχνικές .Επίσης, µετεκπαιδεύτηκε στη Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµίου Heinrich – Heinle στο Duesseldorf της Γερµανίας. Εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, χειρουργεί στα νοσοκοµεία & Ιατρικό Αθηνών & & Υγεία. ∆ιατηρεί ιδιωτικά ιατρεία στο Μαρούσι και στην Καλλιθέα. Υπήρξε επιστηµονικός συνεργάτης της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Νοσοκοµείου “Αττικόν” Έχει διδάξει στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στα πλαίσια του µαθήµατος ‘Αγγειοχειρουργική’, καθώς και στο µεταπτυχιακό & Αγγειοχειρουργική: Ενδαγγειακές Τεχνικές & στο ΠΓΝ Αττικόν. Παράλληλα, έχει συµµετάσχει ως οµιλητής σε συνέδρια και ηµερίδες. Από νωρίς της Ιατρικής του σταδιοδροµίας ασχολήθηκε µε τα προβλήµατα της ιατρικής κοινότητας. ∆ιετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Επαγγελµατικής Ένωσης Αγγειοχειρουργών και της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ .