ΣΑΙΑ ΑΛΙΣ- ΑΛΙΚΗ

ΣΑΙΑ ΑΛΙΣ- ΑΛΙΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί. Μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές της δούλεψε στον τοµέα του Μηχανολογικού και Αρχιτεκτονικού σχεδίου, σε γνωστό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Μετέπειτα ακολουθώντας τον σύζηγό της Ζεράρ Σαϊας, συνέχισε την επαγγελµατική της σταδιοδροµία στο Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό τµήµα της Interasco Ασφαλιστικής εταιρείας.