ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μεγάλωσε στη Φιλοθέη και σήµερα ζει στο παλιό Ψυχικό. Σπούδασε νοµικά στο Παρίσι στο πανεπιστήµιο Panthéon Assas Paris II και στη συνέχεια έκανε µεταπτυχιακό DEA µε άριστα στο εµπορικό δίκιο. Είναι κάτοχος και δεύτερου µεταπτυχιακού LLM από το πανεπιστήµιο UNIVERSITY CΟLLEGE LONDON (UCL) του Λονδίνου µε διάκριση στο ευρωπαϊκό δίκιο. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Citroen γκρουπ, στο νοµικό τµήµα ως ασκούµενη στο Παρίσι. Από το 1999 είναι εξωτερικός συνεργάτης της τράπεζας Eurobank και από το 1998 είναι δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο ∆εληκωστόπουλος Σινανιώτης όπου ασχολείται κυρίως µε εµπορικές συµβάσεις, αστικό και εταιρικό δίκαιο. Το 2019 εξελέγει πρώτη φορά δηµοτικός σύµβουλος µε το Προάστιο Πρότυπο και τον ∆ηµήτρη Γαλάνη και διατελεί Πρόεδρος του δηµοτικού Συµβουλίου. Είναι επίσης µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού συµβουλίου του ΑΙΑ (διεθνούς αερολιµένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος) από το 2020. Στα πλαίσια της ενασχόλησης της µε το ∆ήµο πέρα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που είναι το ανώτατο θεσµικό όργανο λήψης αποφάσεων ασχολήθηκε µε την προσπάθεια διατήρησης της φυσιογνωµίας του προαστίου και κυρίως µε τις δράσεις για την τροποποίηση του ΝΟΚ. Έχει δύο κόρες.