ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σπύρος γεννήθηκε το 1987 στην Αθηνά και µεγάλωσε στο Π. Ψυχικό. Έχει πτυχίο στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές Επιστήµες και µεταπτυχιακό στα Χρηµατοοικονοµικά µε ειδίκευση στα Ναυτιλιακά. Εργάζεται τα τελευταία 5 χρόνια στον όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων.